De Onder-13- en Onder-15-selecties van Go Ahead Eagles hebben de afgelopen weken buiten het voetbalveld een prachtige prestatie geleverd, door met een bloemenactie ruim 2.000 euro in te zamelen voor een voetbalprogramma in Oeganda. De actie, georganiseerd met AOC Oost Twello, heeft als doel om leeftijdsgenoten in het district Bukomansimbi aan het voetballen te krijgen. In november had de Onder-17-selectie al 250 euro ingezameld.

Samenwerking Go Ahead Eagles en Connect2Uganda
Connect2Uganda (C2U) is een samenwerkingsverband uit de regio Deventer dat in Oeganda samenwerkt met de gemeente Deventer. De stichtingen Kinderen van Uganda & UP4S, Rabobank Salland, Hogeschool Windesheim en AOC Oost Twello, allen partners binnen C2U, richten zich vooral op het verbeteren van de voedselzekerheid in Bukomansimbi. Daarnaast stimuleert C2U het sporten onder jongeren in Bukomansimbi. Binnen het onderwijs in Oeganda ontbreekt sport en ook buiten school zijn er nauwelijks faciliteiten om te sporten. En dat is jammer omdat sport behalve veel plezier, jongeren ook de kans geeft om andere talenten, zoals leiderschap, samenwerken en doorzettingsvermogen, te ontwikkelen.

Maatschappelijke functie van sport
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie en in Nederland krijgen jongeren alle kans om te sporten. In een land als Oeganda is dat minder vanzelfsprekend. Door het ontbreken van voorzieningen en materialen blijft sport voor veel jongeren beperkt tot wat pingelen met een zelfgemaakte bal van bananenbladeren. Via een voetbalprogramma wil C2U het sporten op scholen een impuls geven.

Met hulp van diverse voetbalverenigingen uit de regio Deventer is er de afgelopen jaren al veel sportmateriaal in Bukomansimbi terecht gekomen en hebben leerlingen van AOC Oost er diverse voetbalclinics gegeven en toernooien georganiseerd. Je moet dan ook niet vreemd opkijken als je in Bukomansimbi jongens in een shirt van Activia, Diepenveen, Schalkhaar, Voorwaarts of RDC ziet spelen.

Samen met scholen uit het district is een voetbalprogramma uitgewerkt, waarbij jongeren op verschillende niveaus worden uitgedaagd. Het hoogst haalbare is dat een speler wordt geselecteerd voor de Bukomansimbi Eagles, het selectieteam van het district.

Meer dan voetbal
Meer dan voetbal, de slogan van Go Ahead Eagles, sluit goed aan op de ambitie van C2U. Het is dan ook geen toeval dat C2U samen met ons optrekt in het district Bukomansimbi. Go Ahead Eagles steunt C2U voor een periode van drie jaar met materialen, het opzetten van een trainingsprogramma voor trainers en door jeugdselecties te betrekken bij de fondswerving. Hans Vorderman, lid van het jeugdbestuur: “Go Ahead Eagles is maatschappelijk betrokken en draagt graag een steentje bij aan organisaties uit de regio die het voetbal in Oeganda ondersteunen.”

Het voetbalproject is in juni 2016 gestart met het geven van clinics aan trainers in Bukomansimbi, door Jochem de Weerdt (op de foto hierboven), voormalig trainer van de C1 van Go Ahead Eagles, en Huub Denissen, sportdocent op het AOC Oost. In juni 2017 gaat het volgende trainersteam naar Oeganda. De trainers verdienen hun eigen reis bij elkaar door het geven van clinics. Het geld dat door de jeugdselecties is ingezameld, wordt allemaal gebruikt voor het voetbalprogramma zelf.

De clinics die de trainers van Go Ahead Eagles in Oeganda geven aan de lokale trainers, is een eerste stap voor een succesvol Training of Trainers-programma. Daarnaast zetten wij samen met de CALO, sportopleiding van Windesheim, een stageprogramma op. Tijdens hun stage ondersteunen CALO-studenten de trainers in Oeganda bij onder meer trainingen en het coachen van wedstrijden.

Wilt u meer weten over het voetbalprogramma in Oeganda dan kunt u mailen naar Hans Vorderman ([email protected]) of Pieter Temminck ([email protected]).