Actievoorwaarden voor ‘Winactie 100 jaar Vetkampstraat’ van Go Ahead Eagles

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Go Ahead Eagles, gevestigd te Deventer aan het adres Vetkampstraat 1a (hierna: GAE), georganiseerde “Winactie 100 jaar” (hierna: de Actie), ter promotie van de Betaald Voetbal Organisatie GAE.

2. De Actie loopt van 31-1-2020 tot en met 16-2-2020 (hierna: de Actieperiode).

3. Fans van GAE kunnen eenvoudig deelnemen aan de “Winactie 100 jaar Vetkampstraat” door hun gegevens achter te laten en zich in te schrijven voor de GAE Partnernieuwsbrief.

4. De deelnemers maken kans op:

Hoofdprijs:

1x 2 tickets voor Nederland – Oekraïne in Amsterdam, de openingswedstrijd voor Oranje op het EK!

Tweede prijs:

1x Collector’s item (inclusief certificaat) Match Issued shirt Robin van Persie (thuis)

1x Collector’s item (inclusief certificaat) Match Issued shirt Robin van Persie (uit)

Derde prijs:

1x Speciaal Match Issued shirt speler naar keuze Go Ahead Eagles (limited edition) (waarde: €250)

1x Thuisshirt Go Ahead Eagles met handtekeningen van hele selectie (waarde inclusief handtekeningen: €250,-)

1x Uitshirt Go Ahead Eagles met handtekeningen van hele selectie (waarde inclusief handtekeningen: €250,-)

Verder in de prijzenpot:

3x 2 VIP-tickets voor Go Ahead Eagles – SC Telstar (13 april, 14:30 uur) (waarde per 2 tickets: €100,-)

10x Gesigneerde Home of Football Go Ahead Eagles-bal (winkelprijs incl. handtekeningen: €29,95)

50x Officieel Go Ahead Eagles dekbedovertrek (winkelprijs: €27,50)

5. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €3500.

6. Maximaal één deelname/prijs per persoon/account.

7. De prijs/prijzen wordt/worden verloot middels een trekking uitgevoerd door GAE op 17-2-2020.

8. De winnaar van de prijs worden uiterlijk 19-2-2020 persoonlijk door GAE benaderd.

9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

11. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door GAE afgedragen.

12. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

13. Op verzoek van GAE dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij GAE bij het innen van de prijs.

14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft GAE het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

15. Indien de winnaar binnen 1 (één) maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij GAE bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van GAE, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt GAE zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

17. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

18. GAE is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan GAE.

20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist GAE.

21. Medewerkers van GAE zijn uitgesloten van deelname.

22. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij GAE, per email via info@ga-eagles.nl of via telefoonnummer 0570 – 621357.

23. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.