Go Ahead Eagles is een club in beweging. Zowel voor als achter de schermen gebeurt er altijd wat op de burelen van De Adelaarshorst. In hun blogs nemen afwisselend technisch manager Dennis Bekking (technisch) en voorzitter Edwin Lugt (algemeen) lopende zaken met jullie door.

Vandaag aflevering 2: Edwin Lugt over onder meer de schorsing van Elvis Manu, de jaarcijfers en eSports.

Elvis Manu
Afgelopen zaterdag boekte de ploeg een prachtige 1-2 zege in Nijmegen. Het was een echte teamprestatie. Eerst met elf en later met tien man. Over de tweede gele kaart van Elvis Manu werd na afloop veel gepraat. Elvis gaf in de interviews achteraf toe dat zijn eerste gele kaart een domme was, maar dat hij daarna ‘op safe’ ging spelen om er niet nog één te krijgen. Die kreeg hij dus wel.

Onterecht, zo vindt heel Nederland. Of het een penalty was, valt misschien nog te betwisten, maar een schwalbe was het ab-so-luut niet. Op zowel foto’s als op de videobeelden is te zien dat hij in volle sprint wel degelijk wordt geraakt.Laat ik voorop stellen dat fouten maken menselijk is, zo ook voor arbiter Kuipers. Wel is het zo dat je als scheidsrechter bij een schwalbe absoluut zeker moet zijn dat het een fopduik is. En al helemaal als het gaat om iemands tweede gele kaart. De belangen zijn immers enorm. Zoals Hans Kraay jr. aanhaalde bij De Tafel van Kees op FOX Sports: als het nog 2-2 of zelfs 3-2 was geworden, was de schade van deze foutieve beslissing enorm geweest in de strijd om lijfsbehoud. Gelukkig trok de ploeg, gesteund door het fanatiek meelevende uitvak, de overwinning over de streep.

Dat neemt helaas niet alle schade weg. Door zijn rode kaart is Elvis geschorst voor de zeer belangrijke wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ondanks dat het reglement van de KNVB niet voorziet in het kwijtschelden van een gele kaart – tenzij hij aan de verkeerde speler is gegeven – hebben we vandaag contact opgenomen met de directie van de KNVB. Het reglement is vastgesteld door de FIFA in de Disciplinary Code, werd ons bevestigd door de KNVB. Hierdoor is er geen speling. Ik kan me voorstellen dat nu de videorefs en goal line technology in opkomst zijn, het ook zaak is om dit soort – in onze optiek – omissies in de regelgeving aan te pakken.

Graag citeer ik Valentijn Driessen uit zijn column van De Telegraaf van vanmorgen: “Als bewijs van onschuld overduidelijk is – in geval tweede geel Manu – dan moet de sporter vrijgepleit worden van straf. Het is al erg genoeg dat de rechtsongelijkheid geldt voor de betreffende wedstrijd, maar dat dergelijke oneerlijkheid wordt doorgetrokken naar de volgende competitieronde moet onacceptabel worden”. Voor Elvis komt een eventuele regelwijziging te vroeg, maar laat deze vorm van onrecht en competitievervalsing voor de volgende speler van welke club dan ook niet opgaan.

Jaarcijfers 2015/2016
Afgelopen week hebben we de jaarcijfers seizoen 2015/2016 gepubliceerd. Je kunt ze hier vinden. Hierin is te zien dat we over het seizoen 2015/2016 een verlies van €439.000 hebben geleden. Dit heeft, net als in de jaarcijfers over het seizoen 2012/2013, alles te maken met de uitgekeerde promotiepremies aan de selectie en staf. Nu kan je vragen: waarom worden die promotiepremies niet aan het begin in de begroting opgenomen? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Aan de ene kant: als je ze wel in de begroting opneemt en níet promoveert, houd je geld over. Geld dat je ook had kunnen besteden om wél te promoveren. Anderzijds is er in deze situatie geen sprake van risico. Het ‘verlies’ door de premies wordt door de extra inkomsten uit de promotie ruimschoots gecompenseerd.In de jaarcijfers vind je verder enkele overzichtelijke tabellen van de financiële ontwikkeling van Go Ahead Eagles. Zo zie je dat de promotie in 2013 de basis heeft gelegd voor de groei die we nog steeds maken. In ons laatste Jupiler League-jaar voor de promotie in 2013 hadden we een omzet van 3,4 miljoen euro. Vorig seizoen hadden we op datzelfde niveau een omzet van 5,5 miljoen euro. Ook de commerciële inkomsten zijn sterk gegroeid: van 1,5 miljoen euro naar bijna 2,2 miljoen. De commerciële groei zetten we dit jaar voort, met een verwachte toename van maar liefst meer dan 50%.

De afgelopen weken kreeg ik rondom de transferperiode regelmatig de vraag: doen jullie er wel alles aan om erin te blijven? Het antwoord daarop is ‘ja’. Binnen het financieel verantwoorde beleid dat bij Go Ahead Eagles past hebben we flink geïnvesteerd en al vroeg in januari drie versterkingen binnengehaald.

Met ons budget – zo’n 8 miljoen euro – hebben we de één-na-laagste begroting van de Eredivisie. Dat betekent dat wij in een uitdagersrol zitten en dat een eenvoudig seizoen op voorhand normaal gesproken vrijwel uitgesloten is. Zo realistisch moeten we zijn, ook al liggen onze ambities natuurlijk op een hoger niveau. Met 4 miljoen euro meer omzet kan je echter pas echt structureel uit de gevarenzone ontsnappen.

Supporters die ik spreek komen regelmatig met vier opties om meer budget en dus ook meer versterkingen te kunnen binnenhalen: de club (deels) verkopen aan een nieuwe clubeigenaar, nieuwe geldschieters aan ons binden, ons in de schulden steken of andersoortige onverantwoorde risico’s nemen. Ik heb gezegd dat we dat niet gaan doen. Waarom niet? Omdat dat niet past in het langetermijnbeleid van Go Ahead Eagles. Het langetermijnbeleid dat ervoor zorgt dat onze club toekomstbestendig is en blijft. Er is namelijk geen enkele garantie dat één van bovengenoemde opties tot de gewenste sportieve resultaten leidt, dat hebben we in binnen- en buitenland ook al meermaals kunnen zien. Wat wél binnen het langetermijnbeleid past is bijvoorbeeld het investeren in een technisch manager – Dennis Bekking – terwijl we in de Jupiler League zaten. Omdat we ons er van bewust waren dat we ons op dat vlak organisatorisch dienden te versterken om sportief gezien structureel beter te presteren. Op technisch vlak kan Dennis de langetermijnvisie bewaken. Daardoor kunnen we ook verbanden aangaan met clubs als Liverpool en Arsenal, waar we nu respectievelijk Pedro Chirivella en Daniel Crowley van hebben gehuurd.

eSports
Vanmiddag startten op YouTube en Twitch – ikzelf had er nog nooit van gehoord, maar dat terzijde – de uitzendingen van de E-Divisie, ofwel: de Eredivisie voor eSporters. De wedstrijden worden ook op FOX Sports uitgezonden. Ian ter Schuur is onze vertegenwoordiger. Ian is een echte supporter van Go Ahead Eagles en staat tweewekelijks op de B-Side. Ians aanstelling als Go Ahead Eagles eSporter zorgde voor veel enthousiasme. Ook waren er wat kanttekeningen. ‘Besteed het geld liever aan echte spelers!’, werd er gezegd. Voor de goede orde: Ian wordt betaald in (onvergetelijke) ervaringen en in materieel, gesponsord door twee partijen.Ik heb me laten vertellen dat eSports booming business is. De afgelopen jaren werden we zeer regelmatig benaderd door bedrijven en eSporters die meenden iets voor ons te kunnen betekenen. We hebben dit altijd afgehouden, omdat onze focus op ‘echt’ voetbal ligt. Toen de Eredivisie echter met een E-Divisie begon, was dat een perfect moment voor ons om in te stappen en aan de hand van de expertise van de Eredivisie laagdrempelig kennis te maken met deze nieuwe tak van sport. Een tak van sport die wellicht in de toekomst allerlei (commerciële) mogelijkheden voor ons biedt.

Voor nu staan we met z’n allen achter Ian. We zijn ervan overtuigd dat hij de clubkleuren vol trots zal verdedigen. Dat was één van de belangrijkste pijlers onder de selectierondes, die we samen met FIFAlive en de supportersvereniging hebben vorm gegeven.

Slot
Laat ik tot slot citeren uit het stuk dat vorige week in de Voetbal International stond. De kop erboven was ‘De groeipijnen van Go Ahead Eagles’. Die kop was terecht. We zijn sinds 2013 geweldig gegroeid als club, maar dergelijke groei gaat niet zonder slag of stoot. Of het nou gaat om het sportieve vlak, het financiële verhaal of het stadion. Natuurlijk gaan er zaken fout en geloof me, iedereen die betrokken is bij de club doet er alles aan dat te voorkomen of indien nodig te herstellen. Maar laten we ook soms onze blik werpen op positieve en uitdagende zaken. Op de groei die we met z’n allen hebben gemaakt, op de uitdagersrol die we als Go Ahead Eagles hebben in de Eredivisie.

Ik dank je voor het lezen van mijn blog. Graag tot mijn volgende blog!

Edwin Lugt

De blogs van Dennis Bekking en Edwin Lugt verschijnen op het moment dat daar aanleiding toe is. Lees de vorige aflevering hier.