Go Ahead Eagles is een club in beweging. Zowel voor als achter de schermen gebeurt er altijd wat op de burelen van De Adelaarshorst. In hun blogs nemen afwisselend technisch manager Dennis Bekking (technisch) en voorzitter Edwin Lugt (algemeen) lopende zaken met jullie door. Vandaag aflevering 5, van de hand van Edwin Lugt. Hij gaat club-breed in op de degradatie en de toekomst.

Na gisteren is degradatie een feit. Ondanks dat het al een tijdje in de lucht hing, blijft het een klap voor iedereen met een rood-geel hart. Daarbij is het als clubleiding zaak het vizier zo snel mogelijk op de toekomst te richten, hoe moeilijk dat in de emotie soms ook is.

Om jullie bij te praten over de toekomst, neem ik jullie graag eerst mee in het verleden. Want ook voor ons geldt: wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst.

In het voorjaar van 2013 startte een nieuw bestuurlijk team, met ondergetekende als voorzitter. Destijds stelden we een strategisch elfpuntenplan op, gericht op de eerstkomende periode van vijf jaar. Hierin werden onder meer punten meegenomen die voortkwamen uit de uitgebreide luistersessies die wij met sponsors en verschillende supportersdelegaties (foto).De drie belangrijkste doelstellingen uit het elfpuntenplan waren: het stadion grondig renoveren, een keer de stap naar de Eredivisie kunnen zetten en – ook wat betreft de fans een heel belangrijke – het heropzetten van een eigen Voetbalopleiding. We waren nog niet goed en wel begonnen, of het belangrijkste punt werd dankzij een geweldige eindspurt onder leiding van Erik ten Hag bewaarheid: promotie naar de Eredivisie na een verblijf van zeventien jaar in de Jupiler League. Toen realiseerden we ons echter al dat we organisatorisch en qua stadionfaciliteiten nog niet klaar waren voor de Eredivisie.

Fundament
We zijn inmiddels vier jaar verder. Vier jaar, waarvan we er drie in de Eredivisie hebben gespeeld en waarbij we nu dus voor de tweede keer zijn gedegradeerd. Maar waarin ook de Voetbalopleiding een herstart beleefde en het stadion grondig is ‘vernieuwbouwd’. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd in de kantoororganisatie, op onder meer de gebieden communicatie, databasemarketing, merchandise en ticketing. Mede hierdoor zijn zowel de sponsorinkomsten als de toeschouwersaantallen bijna verdubbeld en is de begroting voor komend seizoen rond de 5,5 miljoen euro. Ter vergelijking met het Jupiler League-seizoen 2012/2013: toen was de begroting 2,9 miljoen euro. Het fundament onder de club is derhalve fors verstevigd.

Combi-functie
We moeten echter concluderen dat het op technisch vlak niet is gelukt ons in hetzelfde tempo te ontwikkelen. Dat besef was er na de degradatie in 2015 min of meer al. Vanaf 2012 combineerde de hoofdtrainer het trainerschap met de functie van technisch manager. Eerst onder Erik ten Hag en later onder Foeke Booy. Na de degradatie in 2015 hebben we als club bewust gezegd: we halen dat los. We investeren niet alleen anticyclisch (na de degradatie) in twee nieuwe tribunes, maar gaan ook op zoek naar een technisch manager die het technisch beleid op de lange termijn kan vormgeven en bewaken.

Bij zo’n zoektocht ga je als club niet over één nacht ijs. Een team van drie personen heeft enkele maanden uitgetrokken voor het vinden van de juiste kandidaat. Uiteindelijk duurt het logischerwijs dan ook weer enkele maanden voordat deze daadwerkelijk kan beginnen vanuit zijn vorige functie. Daardoor begon Dennis Bekking pas op 1 mei 2016.

Beleidsplan
Sinds zijn aanstelling is Dennis keihard bezig geweest een overkoepelend en vernieuwd technisch beleidsplan op te stellen, dat alle technische gebieden bestrijkt. Van de eerste selectie tot de Voetbalopleiding en van de medische- tot de technische staf. Over het beleidsplan lees je meer in het bericht over de aanstelling van Leon Vlemmings als nieuwe hoofdtrainer, overigens al meteen een zeer belangrijke stap in het uitrollen van het plan. Binnenkort zal hier een nadere inhoudelijke toelichting op volgen.

Dit technische beleidsplan kreeg en krijgt binnen de club erg veel prioriteit. We kennen namelijk onze plek in de financiële rangorde. Dit seizoen hadden wij een inkomstenbegroting van 7,8 miljoen euro. Als we met een 100% bezetting op alle fronten elke euro uit een Eredivisieseizoen zouden persen, kunnen de inkomsten met de huidige omvang van het stadion tot maximaal 9 miljoen euro oplopen. Daarmee horen we echter nog steeds bij de twee of drie laagste begrotingen van de Eredivisie. De groep daarboven zit op 11 à 12 miljoen euro, 2 tot 3 miljoen euro meer dus. En daar zitten dan ook clubs tussen die vervolgens met een exploitatietekort van een paar miljoen euro opereren en in feite dus nog veel meer uitgeven dan zij aan inkomsten genereren.

Implementatie
Wij zijn als club niet van plan het financiële gat te overbruggen door onverantwoorde risico’s te nemen. Van aandeelhouders tot (het grootste deel van) de fans; iedereen steunt die keuze gelukkig. Het sportieve gat dat hier onlosmakelijk aan is verbonden, is vervolgens alléén te overbruggen door ons op technisch vlak te onderscheiden. Op alle gebieden is daarin nog een professionaliseringsslag te maken. We gaan dan ook als club de komende tijd investeren in de implementatie van het beleidsplan. Om zodoende alle randvoorwaarden te creëren voor topprestaties op het veld, te beginnen met een terugkeer op het hoogste niveau.

Hierbij worden vanzelfsprekend ook de lessen uit het (recente) verleden meegenomen. Ik krijg de laatste weken regelmatig de vraag of we dit seizoen niet te laat hebben ingegrepen op trainersvlak. Het moment van ingrijpen heeft ook met het besluitvormingstraject te maken. Iets wat zeker intern geëvalueerd wordt en waar lering uit getrokken wordt.

Inhaalslag
Kortom: de afgelopen jaren hebben we door de tomeloze inzet van veel mensen, betaald dan wel onbezoldigd, op veel vlakken grote stappen gezet en zijn we na deze degradatie zeker niet terug bij af. Ja, op technisch vlak bleef deze ontwikkeling een tijd lang achter, maar naar onze overtuiging zijn nu de randvoorwaarden gecreëerd om een flinke inhaalslag te maken. Helaas kan onze vernieuwde technische visie komend seizoen niet worden uitgerold in de Eredivisie, maar als club zetten we natuurlijk alles op alles dat dat zo snel mogelijk wel het geval is.

Daarin is en blijft het geweldig dat dit samen met jullie gaat gebeuren. Tot slot van deze blog maak ik namelijk graag de combi met de seizoenkaartmeter: inmiddels – en we schrijven 8 mei – hebben al bijna 3.500 supporters hun seizoenkaart verlengd. Drie maanden en drie dagen voor de start van het nieuwe seizoen, waarmee duizenden supporters uitvoering geven aan de in en rond De Adelaarshorst veelgehoorde kreet ‘clubliefde kent geen divisie’.

Groet,

Edwin Lugt