Aan de ene kant is voetbal een sport waarbij de tegenstander wordt bestreden met een vooraf bepaalde tactiek. Looplijnen, strategisch positie kiezen, ingestudeerde spelhervattingen. Aan de andere kant is het de kunst om voetbal niet moeilijker te maken dan het is. Niet twijfelen, uithalen, scoren! Oftewel: niet denken, maar doen!

Het levensmotto ‘Niet denken, maar doen’ is ook van toepassing op GabArt. Drijvende kracht achter GabArt is lifestyle coach Gabi de Wildt, die onlangs met haar eigen onderneming Business Partner van Go Ahead Eagles is geworden en met haar bedrijf gespecialiseerd is in onder meer voedingsadvies en leefstijlverandering.

Het doel van Gabi met GabArt? Mensen coachen, begeleiden en steunen om hun doel te bereiken. Vanuit haar eigen topsportverleden weet Gabi dat doorzettingsvermogen een van de sleutels tot succes is. Ook is motivatie een van de factoren die een blijvende gewichtsverandering én verandering van de mindset teweeg kunnen brengen. En verder is het vooral: niet denken, maar dóén!

Kortom: geen diëten volgen om gewicht te verliezen, maar een andere leefstijl aannemen. It’s a way of life!