Zonder supporters géén Go Ahead Eagles. Het is een stelling die bij weinig mensen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Supporters en club zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat supporters ook een essentieel onderdeel vormen bij de realisatie van het supportersbeleidsplan van Go Ahead Eagles, bleek afgelopen dinsdag tijdens de klankbordavond die in samenwerking met de Supportersvereniging werd georganiseerd.

Aandachtig luisterden circa zestig rood-gele getrouwen naar het verhaal dat supporterscoördinator Jan-Willem Klink en Henk Slats (vrijwilliger Supporterszaken) tijdens hun duo-presentatie vertelden. Zij namen hun toehoorders mee in het proces dat uiteindelijk tot een door alle partijen gedragen supportersbeleidsplan moet leiden.

Op luchtige wijze werden het aanlooptraject en de eerste contouren van het supportersbeleidsplan door Jan-Willem en Henk geschetst. “Het opstellen en schrijven van een supportersbeleidsplan is een dynamisch proces, dat eigenlijk nooit echt af is”, aldus Jan-Willem, die de rol van supporterscoördinator samen met de eveneens aanwezige Willem Vink vervult. “Continu zijn er nieuwe ontwikkelingen die tot voortschrijdend inzicht, aanpassingen en verbeteringen van het plan zullen leiden. Nu en in de toekomst.”

Tekst gaat verder onder foto.


De twee supporterscoördinatoren van Go Ahead Eagles: Willem Vink en Jan-Willem Klink. (Foto: Jeffrey Hurenkamp)

Wat echter onontbeerlijk is voor een goed en stevig verankerd supportersbeleidsplan, is de inbreng van supporters zélf. Dat bleek ook tijdens de ‘hoorzitting’ na afloop van de presentatie, waarbij iedereen de kans kreeg om zijn of haar zegje te doen. Op constructieve en opbouwende wijze werden er zaken benoemd en suggesties aangereikt waar de schrijvers van het beleidsplan, binnen de geldende regels en richtlijnen waarmee Go Ahead Eagles als club uiteraard te maken heeft, verder mee kunnen. Ook waren er de nodige positieve geluiden te horen over zaken die tijdens eerdere klankbordavonden naar voren waren gekomen en inmiddels op een goede manier zijn opgelost en aangepakt.

“Het supportersbeleidsplan van Go Ahead Eagles is er niet alleen vóór supporters, maar wordt ook mede opgesteld dóór supporters”, stelde algemeen directeur Jan Willem van Dop tijdens de klankbordavond. “Daarom wil ik alle supporters uitdagen om zich altijd bij de club te melden als er iets speelt of onder hen leeft, zodat we hier als club naar kunnen kijken.”

Tekst gaat verder onder foto.


(Foto: Erik Pasman)

Wat is de volgende stap in het proces om tot een concreet supportersbeleidsplan te komen? Jan-Willem Klink: “Na het succes van vanavond is de volgende stap om in beraad te blijven en tot concrete plannen te komen. Er zijn nog wat punten die nader onderzocht moeten worden, maar de club is enthousiast. Het idee is geopperd om een convenant af te sluiten en te overleggen op basis van thema’s. Uiteraard willen we ook daarin onze supporters blijven betrekken want, zoals gezegd, het supportersbeleidsplan is nooit echt af.”

Na afloop was er voor iedereen volop ruimte om vragen te stellen en waren ook Paul Bosvelt en Alex Kroes beschikbaar om vragen op het gebied van het technisch beleid te beantwoorden. Al snel kon echter de conclusie worden getrokken dat er op het technische vlak geen prangende vragen leefden onder de aanwezigen en werd er onder het genot van een drankje nog ongedwongen nagepraat in het Supportershome.

Tekst gaat verder onder foto.


(Foto: Erik Pasman)

Heb jij suggesties voor het supportersbeleidsplan? Of wil je iets melden wat er bij jou of onder je mede-supporters leeft? Voor alle vragen, suggesties en/of ideeën zijn de supporterscoördinatoren Jan-Willem Klink en Willem Vink bereikbaar via supporterszaken@ga-eagles.nl.