Eagles4Deventer - meedoen is winnen!

Voor organisaties en bedrijven is er de mogelijkheid om Eagles4Deventer te omarmen.
Eagles4Deventer draagt zorg voor een netwerkstructuur waarin partners zich achter de missie scharen om iedere inwoner uit Deventer en omgeving actief mee te laten doen aan de maatschappij.

Eagles4Deventer - meedoen is winnen!

Het is onze primaire taak sociaal-maatschappelijke activiteiten, die ten doel hebben de sociale participatie en integratie in Deventer en omgeving te verhogen, duurzaam te faciliteren en te laten scoren.
We kiezen voor een selectie van activiteiten met effectiviteitspotenties, de kwaliteit gaat boven de kwantiteit. Activiteiten worden geselecteerd op basis van de 4 pijlers waarop de stichting is gebouwd.

 

Ambitie Eagles4Deventer

Eagles4Deventer voor iedereen
Activiteiten zijn gericht op de participatie van iedereen, in het bijzonder zij die extra steun verdienen zoals sociale minima en mensen met een beperking.

Eagles4Deventer gaat voor gezond
Activiteiten zijn gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl, want wanneer je lekker in je vel zit presteer je beter.

Eagles4Deventer brengt buurten in beweging
Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale cohesie in wijken en buurten, sportieve ontmoetingen brengen mensen dichter bij elkaar.

Eagles4Deventer laat talenten groeien
Activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen, want jong geleerd is oud gedaan.

 

Maatschappelijke ambitie GA Eagles
Go Ahead Eagles claimt steeds nadrukkelijker een rol in de regionale samenleving. Dit onder het motto ‘Go Ahead Eagles is meer dan voetbal’.