Op 12 april a.s. wordt voorafgaand aan de wedstrijd Go Ahead Eagles – SC
Heerenveen door G-voetballers en vrijwilligers van Fonds Gehandicaptensport
gecollecteerd.

 

Daarnaast is De Adelaarshorst, net als voorgaande jaren, voor aanvang van het duel met Heerenveen het decor voor de finale van het G-Voetbal district Oost tussen Rigtersbleek en Jonge Kracht. Sinds 2002 wordt er jaarlijks bij vele clubs uit de
Eredivisie voor de gehandicapte sporter gecollecteerd. Go Ahead Eagles werkt
hierbij in samenwerking met de Coöperatie Eerste Divisie (CED), Special
Olympics Nederland en Fonds Gehandicaptensport om deze actie succesvol te
maken.

Fonds Gehandicaptensport richt zich uitsluitend op sport en is er voor alle sporters met een lichamelijke, zintuiglijke
en/of verstandelijke handicap, zowel op breedte- als op topsportniveau. Het Fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap
structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en
meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Fonds Gehandicaptensport doet dit door middel van het financieren van
sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties
zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van
voorlichting. Dat kost geld, veel geld. Daarom organiseert het Fonds naast de collectes rondom wedstrijden van de
Eredivisieclubs ook dit jaar weer een landelijke collecte van 30 maart tot en met 5 april. Tijdens de landelijke collecte gaan duizenden
enthousiaste vrijwilligers als collectant langs de deur. Zij staan als één team achter de sporters
met een handicap.

Waarom? Omdat sport geen luxe maar een noodzaak is.
Voor mensen met een handicap zijn dagelijkse activiteiten zoals traplopen,
pinnen en boodschappen doen niet zo vanzelfsprekend. Om beter om te kunnen gaan
met de dagelijkse hindernissen en de handicap zelf, is sport belangrijk. Sport
maakt fysiek en mentaal sterker. Daarom zou het voor iedereen met een handicap
mogelijk moeten zijn om te kunnen sporten. Fonds Gehandicaptensport zet zich
hier voor in.De sportdeelname van mensen met een handicap blijft op dit moment nog sterk achter bij sportdeelname van mensen
zonder handicap. Gemiddeld sporten mensen met een handicap 33% minder dan
mensen zonder handicap. Samen kunnen we iedereen in
Nederland de kans geven om te sporten door met zijn allen als één team achter
dit initiatief te staan.

Geef tijdens de stadioncollecte en help zo onder meer mee om sport voor deze
G-voetballers in uw regio mogelijk te maken!