De huidige seizoenkaarthouders hebben de afgelopen periode
massaal hun seizoenkaart verlengd, waardoor de beschikbare plaatsen voor
seizoenkaarten zijn uitverkocht. Het is daarom helaas niet mogelijk om een
nieuwe aanvraag in te dienen voor een seizoenkaart. Ook de mensen op de
wachtlijst kunnen wij daarom vooralsnog niet benaderen.

Voor de seizoenkaarthouders die hebben aangegeven dat zij
willen verplaatsen, betekent dit dat wij aan de meeste van deze verzoeken geen
gehoor hebben kunnen geven. Zij blijven in de meeste gevallen dus op hun eigen
plaats zitten (indien zij hebben aangegeven dit te willen).