P2015029 Artist Impression GAE low

Go Ahead Eagles krijgt in het bezwaar tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag voor de stadionmuur steun van de erfgoedverenigingen Heemschut Overijssel en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).

Zij stellen in een brief aan Gedeputeerde Staten dat zij het uitblijven van een financiële bijdrage voor de stadionmuur eveneens onterecht vinden. Zowel Heemschut Overijssel als SIED is betrokken bij de plannen om de stadionmuur en de daarbij behorende kassahokjes te behouden. Het is de bedoeling om in de kassahokjes vitrines te plaatsen, waarin onder meer de geschiedenis van de Adelaarshorst en de karakteristieke buurt van het stadion worden belicht.

Momenteel loopt het officiële bezwaar tegen de uitspraak van de provincie. Zodra daar uitsluitsel over komt, zal de club dit communiceren.