Beste ouders en verzorgers van onze jongste Go Kids,

Op zaterdag 15 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland, ook wij als Go Kids club willen dit jaar weer het Go Kids Sinterklaasfeest vieren.Dat gaan we doen op woensdag 3 december, in het supportershome op het supportersplein van Go Ahead Eagles.Om 13.15 uur gaat het Supportershome open, en om 13.25 uur moet iedereen binnen zijn.Want rond 13.30 uur verwachten we Sinterklaas, ouders en verzorgers mogen uiteraard blijven.Maar i.v.m. de verwachte drukte en beperkte ruimte kan er per opgegeven Go Kids lid 1 ouder of verzorger mee komen.

Het Go Kids Sinterklaas feest is alleen voor leden tot 8 jaar! Opgeven kan via kidsclub@ga-eagles.nl. Vermeld bij het opgeven duidelijk de naam en leeftijd van het kidsclub lid! Opgeven kan tot 14 november, er is plaats voor maximaal 80 kinderen dus VOL =VOLIndien het vol is plaatsen we uw zoon of dochter op een wachtlijst.

Wanneer je zonder afmelding niet komt 3 december wordt je bij een volgende activiteit bij opgave eerst op de wachtlijst geplaatst.( dit omdat er elke activiteit kinderen zonder afmelding niet op komen dagen en er dus kinderen van de wachtlijst niet meer benaderd kunnen worden)

U ontvangt op tijd een bevestiging mail, of uw zoon of dochter erbij kan zijn of op de wachtlijst wordt geplaatst.