Go Ahead Eagles heeft de afgelopen weken gebruikt om verschillende scenario’s uit te werken met betrekking tot de financiële impact van de huidige coronacrisis op de club. Het blijft moeilijk deze impact in exacte cijfers uit te drukken, aangezien veel nog onzeker is. Dit neemt niet weg dat het omzetverlies groot zal zijn.

In samenwerking met een aantal betrokken clubmensen is daarom gewerkt aan een noodfonds in de vorm van een investeringsfonds. Hieruit kan de komende twee seizoenen elk jaar €250.000 worden onttrokken om het spelersbudget aan te vullen. “We zijn blij dat we op deze manier een deel van het omzetverlies kunnen compenseren”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “De vermindering van de inkomsten heeft namelijk invloed op de hoogte van het spelersbudget voor de komende seizoenen. Dit investeringsfonds geeft ons in ieder geval enige financiële slagkracht op spelersgebied terug.”

Win-win
Van Dop hoopt dat het fonds een win-win-situatie wordt. “Deze clubmensen hebben dit hoge bedrag – in totaal een half miljoen euro – beschikbaar gesteld vanuit hun betrokkenheid bij Go Ahead Eagles”, aldus de algemeen directeur. “Als er rendement vrijkomt vanuit het investeringsfonds betekent dat dat we het geld juist hebben besteed.”

Dat het investeringsfonds de vermindering van het (spelers)budget niet volledig compenseert, moge duidelijk zijn. Wat dat betreft werkt Go Ahead Eagles met meerdere scenario’s. “We zijn nog steeds afhankelijk van vele zaken, waarvan een groot deel ook ver buiten onze invloedssfeer ligt”, legt Jan Willem van Dop uit. “We hopen dat de supporters en sponsoren – waar financieel mogelijk – achter de club blijven staan. De eerste signalen die we daarvan doorkrijgen, onder meer vanuit een enquête onder seizoenkaarthouders, stemmen positief. Komende week gaat iedereen daar meer over horen vanuit ons.”


Foto: Dennis Bresser

Geen reacties meer mogelijk.