Go Ahead Eagles biedt bedrijven de mogelijkheid zich via Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal te profileren op het gebied van social return. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Bedrijven hebben verschillende motieven om MVO te omarmen.

Go Ahead Eagles heeft drie verschillende maatschappelijke partners:

1. Programmapartner
Inzet in uren en/of (financiële) middelen aan één of meerdere maatschappelijke programma’s. De verschillende programma’s en samenwerkingen kunt u vinden op deze website.

Raster
Go Ahead Eagles en Raster hebben een samenwerkingsovereenkomst waarbij Raster de uitvoering van het programma SportMpower voor zijn rekening neemt. Leerlingen uit het passend voortgezet onderwijs in Deventer krijgen gedurende een zes weken durend programma les waarbij het stimuleren van gedragsverandering centraal staat. Elke les van SportMpower wordt verzorgd in de ‘wow-omgeving’ van de Adelaarshorst.

Sportbedrijf Deventer
Go Ahead Eagles en Sportbedrijf Deventer hebben een samenwerkingsovereenkomst waarbij Sportbedrijf Deventer de uitvoering van het programma Leven als een Prof voor haar rekening neemt. Kinderen uit groep 7 krijgen op een aantrekkelijke wijze inzicht in het belang van gezonde voeding, bewegen, fair play en het omgaan met geld, doordat Go Ahead Eagles en de spelers als rolmodellen worden ingezet.

2. Maatschappelijk partner
Volledige commitment aan de maatschappelijke pijler van de club.

JP van den Bent
Go Ahead Eagles en JP van den Bent hebben een samenwerkingsovereenkomst waarbij Go Ahead Eagles werkplekken beschikbaar stelt aan cliënten (mensen met een verstandelijke beperking) van JP van den Bent. Zij verzorgen de schoonmaakactiviteiten in en rondom de Adelaarshorst.

Vriendenloterij

Monuta

Amateurverenigingen

3. Vrienden van Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal
Binnen het (huidige) partnership gedeeltelijke donatie aan de maatschappelijke pijler van de club.

De stichting Eagles4Deventer is in het verleden opgericht voor het onderbrengen van de maatschappelijke activiteiten van Go Ahead Eagles. De stichting is gekwalificeerd als een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voordeel hiervan is dat giften door bedrijven en particulieren aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Het beschikbaar stellen van plaatsen tijdens een wedstrijd van Go Ahead Eagles aan genoemde doelgroepen, kan een activiteit zijn die door de stichting wordt uitgevoerd. De betreffende sponsoren kunnen hun bijdrage doneren aan stichting Eagles4Deventer, die er vervolgens stoelen voor afneemt bij Go Ahead Eagles. Zoals gezegd is de donatie van de sponsoren aan de stichting fiscaal aftrekbaar en kan worden aangemerkt als onderdeel van hun beleid m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen.
(Edwin de Witte, Lens Accountants, 2016)

Grolsch
Grolsch schenkt jaarlijks twee business seats aan Go Ahead Eagles voor maatschappelijke initiatieven.

Deventrade
Deventrade biedt jaarlijks een materialenpakket aan Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal, dat inzetbaar is voor maatschappelijke initiatieven.

Brouwers Accountants
Brouwers Accountants doneert jaarlijks een bedrag aan het programma Leven als een Prof.