Onlangs kreeg de gemeente Deventer bezoek van een aantal ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel was om te ervaren hoe maatschappelijke organisaties, zorgverleners en andere partijen in de dagelijkse praktijk handen en voeten geven aan kwesties op het gebied van gezondheid, zorg en sport. Ook werd er een bezoek gebracht aan het programma SportMpower in De Adelaarshorst.

De Adelaarshorst is een echte ‘wow’-omgeving. SportMpower werkt vanuit dat oogpunt. SportMpower is een zes weken durend lesprogramma voor jongeren uit het Passend Voortgezet Onderwijs waarbij het stimuleren van gedragsverandering centraal staat. Elke les van SportMpower wordt verzorgd in de ‘wow-omgeving’ van De Adelaarshorst. Indien de leerlingen het project succesvol hebben volbracht, ontvangen zij een certificaat en een beloning van Go Ahead Eagles. SportMpower is een project van Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal en is een samenwerking tussen Raster, Go Ahead Eagles en de deelnemende scholen.

“Wat me vooral is bijgebleven aan SportMpower, is het werken met jongeren”, zegt Monique Limpens, projectleider bij VWS Flex|Pro. “Jongeren leren sociale vaardigheden en er wordt heel erg gekeken naar hun potentie. Er wordt bij de jongeren bekeken hoe ze hun eigen potentie kunnen ontdekken en of ze daar iets mee kunnen doen. Dat vond ik echt geweldig en vooral de bevlogenheid en betrokkenheid van Raster-coach Melvin Dijkema vond ik fantastisch.”