Aanstaande vrijdag (18 september) is het eindelijk zover: de eerste officiële wedstrijd in De Adelaarshorst in meer dan zes maanden. Heb jij als seizoenkaarthouder een toegangskaart voor Go Ahead Eagles – Jong Ajax (aanvang 21:00 uur)? Dan vragen we je vriendelijk om onderstaande informatie over de geldende richtlijnen goed door te nemen voorafgaand aan je komst naar De Adelaarshorst.

Uiteraard zijn we zeer verheugd om weer (een beperkt aantal) toeschouwers te mogen ontvangen in het stadion, al is hier uit overheidswege wel een aantal strikte voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste informatie is te zien in onderstaande video én in de tekst daaronder.

Tekst gaat verder onder video.

Openingstijden

Aanstaande vrijdag is De Adelaarshorst geopend vanaf 19:30 uur. Voor de wedstrijd tegen Jong Ajax wordt er gewerkt met tijdzones per tribunedeel. Dit geldt zowel voor de toegang tot het stadion als bij het vertrek uit De Adelaarshorst. Let dus goed op binnen welke tijdstippen je welkom bent bij de entree van het stadion. Een overzicht per vak / tribunedeel vind je hieronder.

Aankomst in het stadion (tribune + vak / tijdslot)

Hoofdtribune

  • Vak 1 t/m 4: 19:30 – 21:00 uur

B-Side

  • Vak 5 t/m 9: 19:30 – 21:00 uur

IJsseltribune

  • Vak 10 t/m 14: 19:30 – 20:30 uur
  • Vak 15 t/m 17: 20:30 – 21:00 uur

Leo Halle tribune

  • Vak 18 t/m 20: 19:30 – 20:30 uur
  • Vak 21 t/m 22: 20:30 – 21:00 uur

Vertrek na afloop van de wedstrijd

Het vertrek uit het stadion na afloop van de wedstrijd gebeurt eveneens aan de hand van tijdsloten. Wij vragen je vriendelijk om te blijven zitten op je plek tot nader bericht van ons veiligheidspersoneel.

Mondkapje verplicht

Om de wedstrijd bij te wonen, is het verplicht een mondkapje te dragen wanneer je je beweegt door het stadion, bijvoorbeeld als je je van en naar je zitplaats begeeft. Wanneer je op de tribune zit, mag je mondkapje af. Wanneer je beweegt, dien je dus je mondkapje op te zetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een mondkapje.

Parkeren

Wij verzoeken je om waar mogelijk met de fiets of lopend naar het stadion te komen. Bezoekers die met de auto naar De Adelaarshorst afreizen, adviseren we om de auto te parkeren bij het terrein van Saxion Hogeschool aan de Berkelweg.

Parkeren voor fietsers

Gebruik voor het plaatsen van je fiets de daarvoor bestemde fietsrekken op het terrein van De Adelaarshorst of achter de Leo Halle tribune.

Toegang

De wachttijd om toegang te krijgen tot het stadion, kan in verband met de anderhalvemetermaatregelen langer zijn dan je gewend bent. Houd te allen tijde anderhalve meter afstand tot personen die niet tot jouw huishouden behoren en volg de aanwijzingen op die staan aangegeven. Bij de ingang tref je een bord met checkpunten over je gezondheid. Neem deze goed in je op. Desinfecteer je handen bij de daarvoor bestemde desinfectiepaal bij de ingang van het stadion.

Tassen

Het is niet toegestaan om tassen groter dan A4-formaat mee te nemen naar de wedstrijd. Bij de entree wordt hierop gecontroleerd.

E-ticket

Voor het duel van vrijdag 18 september ontvang je je wedstrijdticket per e-mail. Op dit ticket staat een vak-, rij- en stoelnummer specifiek voor deze wedstrijd. Je seizoenkaart heeft geen geldigheid voor Go Ahead Eagles – Jong Ajax. Het e-ticket kan zowel uitgeprint als op je telefoon meegenomen worden naar het stadion.

Let wel: je dient op de plek te gaan zitten die op jouw e-ticket staat. Er kan door het veiligheidspersoneel een controle plaatsvinden op personalia en wedstrijdticket. Wij vragen je om een geldig ID-bewijs mee te nemen naar het stadion.

Horeca in het stadion

De horecapunten in het stadion kennen een langere openingstijd dan voorheen. Het doel hiervan is om het ontstaan van (lange) rijen te voorkomen en de doorstroming te bevorderen. Mede hierom is er een verplichte looproute uitgezet. We vragen je vriendelijk om deze route aan te houden bij het verplaatsen van en naar je zitplaats.

Openingstijden horeca: van 19:30 uur tot 30 minuten vóór het einde van de wedstrijd.

Betaalwijze

De munten van de Supportersvereniging worden, zoals gebruikelijk, gezien als betaalmiddel. Deze munten zijn voor de wedstrijd te verkrijgen via de muntenkraam op het supportersplein en de muntenautomaat op jouw tribune.

Let wel: bij de muntenautomaten kan enkel met cash geld betaald worden.

Aanpassingen huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Go Ahead Eagles is op de volgende punten aangepast:

Artikel 4.7

Zowel in De Adelaarshorst alsmede op het trainingscomplex geldt een algeheel rookverbod. Dit betekent dat het zowel in alle binnenruimten alsmede binnen de hekken / tourniquets elders in De Adelaarshorst en op het trainingscomplex verboden is te roken. Dit verbod geldt voor wat betreft De Adelaarshorst op wedstrijddagen vanaf twee uur vóór aanvang van de wedstrijd tot aan het vertrek uit het stadion. Op het trainingscomplex geldt altijd een rookverbod.

Artikel 6.6

Bij betreding van De Adelaarshorst is de supporter bekend met de huidige coronamaatregelen en de daarbij gehanteerde stadionindeling die Go Ahead Eagles aanhoudt en is zich bewust dat hij/zij geheel op eigen risico De Adelaarshorst betreedt. Bij een eventuele besmetting opgelopen in het stadion kan Go Ahead Eagles hier niet voor aansprakelijk worden gehouden.

Tot slot

Heel belangrijk: wanneer je coronagerelateerde klachten hebt, verzoeken wij je dringend om thuis te blijven. Volg gedurende je bezoek aan De Adelaarshorst te allen tijde de aanwijzingen op van het veiligheidspersoneel.

Wij verzoeken je vriendelijk om bovenstaande maatregelen nauwgezet op te volgen, zodat we ook de komende thuisduels met (beperkt) publiek kunnen blijven spelen. Wij danken je voor je begrip en wensen je een prettig bezoek aan Go Ahead Eagles – Jong Ajax.