Morgenavond, woensdag 25 juni om 19.00 uur, hoopt Go Ahead
Eagles een historisch moment in haar bestaan te vieren. Dan vindt de –voor de
club zeer belangrijke- besluitvorming plaats over het voorstel van het College
van B&W Deventer een geldlening te verstrekken aan Go Ahead Eagles voor de
vernieuwbouw van de Adelaarshorst.

In de Lindeboom (Lindeboomseweg 1, Schalkhaar) neemt de gemeenteraad, eventueel na debat, het besluit over het voorstel.
De bijeenkomst is openbaar en Go Ahead Eagles roept bij deze haar supporters op
erbij te zijn, om zo deelgenoot te worden van een hopelijk uniek moment in de
geschiedenis van de club.