Trouwe Business Partners zijn onmisbaar voor Go Ahead Eagles. In dat opzicht kan de club bouwen op een stevig fundament van Business Partners die al jaren aan de club verbonden zijn. Een van hen is Solid Partners, dat inmiddels voor het vijftiende seizoen een Partnership met Go Ahead Eagles heeft.

“Solid Partners verzorgt als Business Partner al sinds 2005 de ICT voor onze club”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “Het Partnership is begonnen in de tijd waarin het kantoorpersoneel nog niet was gevestigd in gebouw Larenstein. Meer dan twee bouwketen stonden er eigenlijk niet, maar desondanks bestond er binnen de club behoefte om op het gebied van ICT de eerste stappen te maken.”

Tekst gaat verder onder foto.

Jeroen Saris (links) en Herbert Voordes van Solid Partners in de spelerstunnel van De Adelaarshorst. (Foto: Jeffrey Hurenkamp)

Die eerste stappen werden gezet met de hulp van Solid Partners. “Er is in 2005 begonnen met vijf computers en een server”, zegt Jeroen Saris namens Solid Partners. “Dat was eigenlijk de prille start van de automatisering bij Go Ahead Eagles. Door de jaren heen heeft de club zich op het gebied van ICT steeds verder doorontwikkeld. Momenteel staan we aan de vooravond van de volgende stap, zoals het structureel opslaan van bestanden en back-ups in de Cloud en als kantoororganisatie werken vanuit Office 365, SharePoint en Teams.”

Ook de komende seizoenen blijft Solid Partners de club dus terzijde staan in het streven naar verdere professionalisering op het gebied van ICT. “Onze rol is om de wensen van Go Ahead Eagles te vertalen naar ICT-oplossingen, daarbij rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen die er continu op ICT-gebied plaatsvinden”, vervolgt Saris. “Die wensen en het bijbehorende proces brengen we in kaart door gezamenlijk te klankborden. Waar heeft de club behoefte aan en waarin zijn nog stappen te maken? Hoe kunnen we de efficiency vergroten? Hoe kunnen alle medewerkers in dezelfde gedeelde documenten samenwerken en wat zijn de mogelijkheden om ook buiten kantoor werkzaamheden te verrichten?”

Tekst gaat verder onder foto.

Jeroen Saris, Jan Willem van Dop en Herbert Voordes (vlnr) tonen zich content met het solide Partnership tussen Go Ahead Eagles en Solid Partners. (Foto: Jeffrey Hurenkamp)

Niet alleen de verschillende kantoorafdelingen profiteren van de samenwerking met Solid Partners, maar ook de technische staf, begeleidingsstaf en spelers. “Het meest zichtbare voorbeeld voor de buitenwacht is misschien wel video-analist Leen den Boer”, legt Saris uit. “Door een goede inrichting van de ICT-structuur kan hij de verkregen data voor iedereen, zowel spelers als technische staf, inzichtelijk maken. Op die manier voegt ICT echt waarde toe aan de club en ook op het veld.”

Jan Willem van Dop sluit zich daar volledig bij aan. “De afgelopen jaren heeft Solid Partners bewezen te begrijpen wat wij als organisatie nodig hebben op ICT-gebied. We zijn daarom verheugd dat we ook de komende jaren weer kunnen rekenen op hun support.”