Dat Go Ahead Eagles fantastische en heel bijzondere supporters heeft, is uiteraard een onomstreden gegeven. Maar dat de Eagles-supporters in hun onvoorwaardelijke trouw onovertroffen zijn, blijkt júíst in deze moeilijke tijden meer dan ooit tevoren.

De loyaliteit onder onze aanhang bleek onder meer uit de enquête die Go Ahead Eagles een maand geleden hield onder alle seizoenkaarthouders. Hierin gaf maar liefst 90%(!) van de deelnemers aan dat ze níét gecompenseerd hoeven te worden voor het missen van de vier laatste thuiswedstrijden van seizoen 2019/2020. Het gevoel van ‘We Are The Eagles!’ werd nog eens extra bevestigd in de eerste tien dagen na de start van de seizoenkaartcampagne voor voetbaljaargang 2020/2021, waarin een overgrote meerderheid koos voor de optie ‘Full Support’. De vele fantastische supportersinitiatieven die momenteel worden opgezet om de club te steunen, zijn eveneens een voorbeeld van het pure rood-gele bloed dat door de aderen van onze fans stroomt.

Tekst gaat verder onder foto.


(Foto: Dennis Bresser)

Go Ahead Eagles is zijn supporters ontzettend dankbaar voor deze louter positieve signalen van clubsteun. Toch meent de club op zijn beurt dit gebaar van onvoorwaardelijke trouw te moeten belonen. Zelfs als hier door het overgrote deel van onze supporters niet eens om wordt gevraagd.

Volgende week dinsdag (19 mei) worden alle seizoenkaarthouders (seizoen 2019/2020) per e-mail persoonlijk benaderd met de vraag of en, zo ja, naar welke van de voorgestelde mogelijkheden tot tegemoetkoming hun voorkeur uitgaat. Enerzijds om de 10% van de supporters die wel gecompenseerd wil worden tegemoet te komen, anderzijds vanwege de massaal getoonde clubtrouw in de huidige periode.

We Are The Eagles!


(Foto: Erik Pasman)