tijdspad3

Afgelopen zaterdag sloot de seizoenkaartverlenging. Trots en verheugd kunnen we mededelen dat maar liefst 4157 fans hun seizoenkaart hebben verlengd! Ook onder niet-seizoenkaarthouders is de animo groot. Dagelijks ontvangen we veel mails met (aan)vragen, zowel over seizoenkaarten als andere zaken.

Uiteraard zijn we blij met de belangstelling en betrokkenheid. Door de grote drukte vragen we je wel rekening te houden met een langere beantwoordingsperiode. We nemen alle mails zo spoedig mogelijk in behandeling.

Voor de duidelijkheid volgt hieronder nog een keer het tijdspad voor de aanschaf van seizoenkaarten:
tijdspad3