De Adelaarshorst is een echte ‘wow’-omgeving! Dat weten we allemaal. SportMpower werkt vanuit dat oogpunt. SportMpower is een zes weken durend lesprogramma voor jongeren uit het voortgezet onderwijs waarbij het stimuleren van gedragsverandering centraal staat. Elke les van SportMpower wordt verzorgd in de ‘wow-omgeving’ van de Adelaarshorst.

Glenn Kobussen, oud-speler van Feyenoord en Go Ahead Eagles, is als ‘hoofdcoach’ het gezicht voor de leerlingen. “Ik fungeer voor hen als een vertrouwenspersoon bij wie ze met hun vragen terecht kunnen”, zegt de huidige speler van Topklasser HHC Hardenberg. “Ook wanneer ze onrustig zijn, maak ik een praatje met leerlingen om er achter te komen waarom ze zich zo voelen. Op die manier probeer ik een band met hen op te bouwen.”

SportMpower is deze jaargang specifiek gericht op het stimuleren van gedragsverandering bij jongeren. “De juiste aanpak hiervoor verschilt voor iedere klas en voor elke school”, weet Kobussen, die in het dagelijks leven voor Raster werkzaam is als buurtsportcoach in Deventer. “De eerste les van SportMpower wordt dan ook benut om elkaar beter te leren kennen en de klas te observeren. We tasten af wat er in een groep leeft en waarin de leerlingen zijn geïnteresseerd. Vervolgens stemmen we het programma af op de behoeften van de klas.

DEVENTER - Go Ahead Eagles - AGOVV Apeldoorn, Jupiler League seizoen 2011-2012, Adelaarshorst,  30-10-2011, GA Eagles-speler Niklas Tavarjarvi (l), GA Eagles-speler Glenn Kobussen (m) en GA Eagles-speler Resit Schuurman (r) bedanken het publiek
‘Hoofdtrainer’ Glenn Kobussen als speler van Go Ahead Eagles in 2011. (Foto: Erik Pasman)

De omgeving geeft een extra motivatie en stimuleert de jongeren door bijvoorbeeld een training van Go Ahead Eagles te bekijken of middels een rondleiding door het stadion of de kleedkamers. Waar SportMpower vorig jaar nog bestond uit veel vaste lesonderdelen, daar is het inmiddels echt een programma op maat geworden.” Samen met de mentor van de klas worden thema’s en doelen vastgesteld. De thema’s kunnen onder andere gaan over pesten, veiligheid in de groep, groepsdruk, afspraken nakomen of taalgebruik. Voor de leerlingen gelden een aantal gedragsregels. “Zo dragen ze tijdens de lessen allemaal hetzelfde trainingspak en dient iedereen op tijd te komen”, vervolgt Kobussen. “Ook spreken we af dat er geen dranken worden genuttigd waarin suikers zitten, aangezien obesitas een veel voorkomend probleem onder jongeren is. Bij goed gedrag en een hoog opkomstpercentage mogen leerlingen het trainingspak aan het einde van het programma houden.”

Onlangs trapten leerlingen van De Keurkamp af met SportMpower. “Dennis Demmers kwam onder andere langs voor een motivatiegesprek”, geeft Kobussen aan. “Verder vindt er regelmatig een voetbalactiviteit plaats op het supportersplein. We vragen leerlingen bijvoorbeeld om de positie die ze tijdens de voetbalactiviteit innemen, te vertalen naar de positie die ze in de klas hebben. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe we de rol die leerlingen in de klas aannemen ten positieve kunnen versterken en samen kunnen veranderen.” Na afloop van SportMpower laat Raster de leerlingen niet los. “Jongerenwerkers en jongerencoaches geven op de scholen een verder vervolg aan SportMpower en blijven betrokken”, besluit Kobussen.

Sociaal-maatschappelijk betrokken
SportMpower is een project uit het Leercentrum van Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal en is een samenwerking tussen Raster, Go Ahead Eagles en de deelnemende scholen. Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal wil in samenwerking met de club diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten dragen en/of breed ondersteunen. Het is de primaire taak van Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal om sociaal-maatschappelijke activiteiten, die ten doel hebben om de sociale participatie en integratie in Deventer en omgeving te verhogen, duurzaam te faciliteren en te laten scoren. Stadion de Adelaarshorst en het nieuwe supportersplein doen daarbij onder