De Supportersraad houdt per 1 juli op te bestaan. In plaats hiervan wordt een nieuw zelfstandig orgaan opgestart dat vanuit de Supportersvereniging supporterszaken gaat oppakken.

De Supportersraad (SR) in de huidige vorm stopt omdat er binnen de Raad te weinig draagvlak is om daadkrachtig te kunnen functioneren. “Hoewel de SR de afgelopen jaren het nodige heeft bereikt voor supporters van Go Ahead Eagles, zijn de overgebleven leden van mening dat het fundament dat er nu ligt onvoldoende is om op deze voet verder te gaan. Wij willen er graag voor de supporters zijn om hun woord richting de club te verkondigen, maar helaas is de afgelopen periode gebleken dat hier onvoldoende rendement uit werd gehaald”, aldus de Supportersraad.

Er is op voorspraak en initiatief van, en na overleg met de Supportersvereniging (SV), besloten dat er een orgaan wordt opgezet dat supporterszaken gaat oppakken. Dit orgaan, de werkgroep Supporterszaken, fungeert zelfstandig. De reden dat dit via de Supportersvereniging loopt, is omdat de SV er door en voor supporters is en alom bekendheid geniet. Supporters (leden en niet-leden) die vragen, opmerkingen, enzovoorts hebben, kunnen bij hen terecht. De werkgroep Supporterszaken zorgt voor antwoorden en in samenspraak met de club, indien mogelijk, voor oplossingen.

Tevens neemt de Supportersvereniging zitting in deze werkgroep, tezamen met Fansupport. Dit om de belangen van alle supporters te behartigen.
Fans kunnen zich vanaf heden bij de Supportersvereniging melden om deel te nemen aan deze werkgroep Supporterszaken. Er wordt gezocht naar twee à drie personen per tribune om zo de dekkingsgraad van alle tribunes optimaal te krijgen. Deze supporters behandelen in het gebied dat zij vertegenwoordigen de binnengekomen vragen met elkaar en waar nodig met de club. Tevens doen zij aanbevelingen.

De lopende zaken worden tot de tijd dat de werkgroep Supporterszaken is opgestart nog wel door de Supportersraad behandeld.