Go Ahead Eagles heeft veel reacties gehad op de openingswedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Sparta. Van opmerkingen tot complimenten en van suggesties tot vragen. Drie vragen kwamen vaak voor. Deze beantwoorden we graag.

Waarom konden fans van de IJsseltribune niet naar de horecapunten achter de Leo Halle tribune? Dit was de vorige drie thuisduels wel mogelijk.

Dat klopt. Tijdens die drie wedstrijden hebben we geconstateerd dat er een enorme drukte ontstond achter de Leo Halle tribune. Hierdoor kwam de veiligheid van de fans in het gedrang. In het geval van een noodgeval zou er in deze drukte namelijk niet adequaat kunnen worden ingegrepen door hulpverleners.

Het is zo dat de horeca- en toiletfaciliteiten van de Leo Halle tribune beter zijn dan van de niet-vernieuwde tribunes. Daar kunnen we kort over zijn. Maar niet voor niets liggen er plannen om op termijn ook de IJsseltribune en B-Side aan te pakken. Dat is echter toekomstmuziek. Wel zullen we uiteraard de drukte bij de horeca- en toiletvoorzieningen achter de IJsseltribune van afgelopen vrijdag evalueren en kijken of en zo ja, op welk vlak er verbeteringen kunnen worden toegepast.

Hieronder een beeld van afgelopen vrijdag bij de horecapunten achter de Leo Halle tribune ter illustratie:

Leo Halle verkooppunten


Waarom is ervoor gekozen de vuurwerkshow achter de tribune te doen? Hierdoor konden de mensen op de IJsseltribune deze niet zien.

We hebben er bewust voor gekozen een siervuurwerkshow te houden en geen knalvuurwerkshow. Een siervuurwerkshow paste beter bij het feestelijke karakter van de avond. De regels schrijven echter wel voor dat een siervuurwerkshow minstens 50 meter van een mensenmassa moet worden afgestoken. Dit logischerwijs in verband met de veiligheid van de toeschouwers. De parkeerplaats vormde ook geen optie, vanwege de fans en objecten (auto’s, bomen, Larenstein)┬ádie daar stonden tijdens de vuurwerkshow.

Hierdoor kon de vuurwerkshow helaas nergens anders worden afgestoken dan vanaf het trainingsveld. Vanwege diezelfde afstand (50 meter) was het eveneens niet mogelijk het vuurwerk boven het speelveld te krijgen, daar de hoek die de pijlen afleggen daarvoor niet groot genoeg is.

Het scorebord deed het grote delen van de wedstrijd niet. Wat nu?
Dit kwam door technische problemen. Ook toen hij het wel deed – in het begin van de wedstrijd – waren we niet tevreden over de kwaliteit. Momenteel zijn we bezig te bekijken wat de meest geschikte oplossing is.