Het bestuurlijk organogram van Go Ahead Eagles ondergaat een aanzienlijke wijziging. Drie jaar nadat de huidige bestuursstructuur en -samenstelling tot stand kwam is na een grondige evaluatie besloten een aantal aanpassingen door te voeren, dat tot een verdere versteviging van het fundament onder de club dient te leiden.

De juridische structuur van Go Ahead Eagles kent een Voetbal BV, waar alle voetbalactiviteiten van de club onder vallen, en een Holding BV, die de aandelen in de Voetbal BV bezit en waar onder meer de verantwoordelijkheid voor het stadion onder valt.

Wijzigingen
Om de activiteiten van beide entiteiten beter op elkaar af te stemmen, de Voetbal BV op met name commercieel gebied een extra impuls te geven én de in 2014 weer opgerichte Voetbalopleiding binnen de Voetbal BV te borgen, zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden:

– Jeroen Prinsen (Juridisch), Arnold Struik (Financieel) en Edwin de Witte (Fiscaal) treden uit de Raad van Commissarissen van de Voetbal BV en zullen gezamenlijk toetreden tot de nieuw te vormen Raad van Advies van de Holding BV.

– Hilco Kok (Algemeen) en Adrie Steenbergen (Technisch) treden uit de Raad van Commissarissen van de Voetbal BV en treden toe tot het Bestuur van de Voetbal BV. In die hoedanigheid zullen zij samen met Joop Boeijen (Commercie) en Edwin Lugt (als gedelegeerd commissaris van de Raad van Commissarissen van de Voetbal BV) de directie over de Voetbal BV voeren. Hierbij werken zij nauw samen met het 3-koppige management team dat de dagelijkse leiding over de club heeft. Het management team bestaat uit Jelle Beuker en Martijn Hegeman, en zal binnenkort met een Technisch Manager worden uitgebreid.

– William van Hees (PR & Communicatie) treedt uit de Raad van Commissarissen van de Voetbal BV maar zal betrokken blijven als adviseur.

– De uittredende leden van de Raad van Commissarissen van de Voetbal BV worden vervangen door de hiernavolgende vijf nieuwe leden:

– Menno Beukema – Commercie

– Eduard Wolf – Commercie

– Robert Alberts – Commercie

– Marco Aarnink – Marketing & Communicatie

– Bart Voortman – Voorzitter Voetbalopleiding

Nieuwe energie
“Go Ahead Eagles is continu bezig stappen te zetten, ook op bestuurlijk gebied”, leggen voorzitter Edwin Lugt en Hans de Vroome namens de Holding BV uit. “De toetreding van deze vijf nieuwe RvC-leden is hier een geweldig voorbeeld van en brengt nieuwe energie én elan. Dit zijn vijf echte Deventenaren, die hun club komen versterken en zich bereid hebben verklaard hun schouders er ‘vol’ onder te gaan zetten.”

Beiden vervolgen: “Bovendien zijn dit natuurlijk stuk voor stuk echte ondernemers die hun sporen in het bedrijfsleven ruimschoots hebben verdiend. De eerstgenoemde twee hebben tijdens de afgelopen twee jaar ook zitting gehad in de zeer succesvolle galacommissie. Dat zij nu samen met Robert, Marco en Bart toetreden tot de RvC, is voor onze club een grote stap vooruit.”

Schermafbeelding 2015-07-13 om 18.03.48