Rondom de eerste selectie van Go Ahead Eagles vinden er op medisch vlak enkele wijzigingen plaats. Zo wordt Suzanne Huurman medisch coördinator en neemt Marco Antvelink Sportfysiotherapie het stokje over van FysicX van Coen Geers.

Coen Geers en zijn team droegen de afgelopen zeven jaar zorg voor de fysiotherapie van Go Ahead Eagles, waarbij Geers zelf tevens de rol van medisch coördinator vervulde. Gedurende deze periode zijn er flinke stappen op medisch gebied gezet, waarvoor Go Ahead Eagles Coen Geers veel dank is verschuldigd.

Met ingang van het komend seizoen neemt Marco Antvelink Sportfysiotherapie het stokje over, waarbij de door Geers ingezette lijn zal worden doorgezet. Eén van de locaties van Antvelink, die in het vorige decennium ook al aan de club verbonden was, bevindt zich op het stadionterrein aan de Vetkampstraat.

Suzanne Huurman medisch coördinator
Suzanne Huurman is de nieuwe medisch coördinator van Go Ahead Eagles en wordt daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op medisch gebied. Huurman maakt sinds 2015 als clubarts reeds deel uit van de medische staf. De afgelopen seizoenen was zij voornamelijk rondom de wedstrijden actief. In het kader van de verdere professionalisering van de club – ook op medisch gebied – is Huurman vanaf komend seizoen drie dagen per week te vinden op de burelen van De Adelaarshorst.

Tot slot zet verzorger Henk Nijenhuis definitief een punt achter zijn lange loopbaan bij Go Ahead Eagles. Nijenhuis stopte formeel al na de jaargang 2015/2016, maar verrichtte tijdens het afgelopen seizoen nog enkele werkzaamheden bij de club.

Foto boven: Erik Pasman/archief