Go Ahead Eagles is een club in beweging. Zowel voor als achter de schermen gebeurt er altijd wat op de burelen van De Adelaarshorst. Vandaag aflevering 7 van de blog van voorzitter Edwin Lugt, die ingaat op twee vragen die hij naar aanleiding van recente gebeurtenissen kreeg vanuit de achterban.

Waarom communiceren jullie als club over de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag? Je kan het toch ook doodzwijgen? Nu breng je de supporters van Go Ahead Eagles in een kwaad daglicht.
Ik vind het belangrijk dit uit te leggen, aangezien deze vraag vaker bij een deel van de achterban opkomt. Ten eerste: Go Ahead Eagles staat voor transparantie. In goede tijden en slechte tijden. Als supporters massaal hun seizoenkaart verlengen, melden en prijzen we dat. Als er supporters meegaan naar een uitwedstrijd, melden en prijzen we dat. Als de spelers op het veld vleugels krijgen van de sfeer op de tribunes, melden en prijzen we dat. Als supporters de wijk rondom het stadion rood-geel aankleden, melden en prijzen we dat. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het is nu eenmaal binnen en buiten de lijnen niet alleen maar goed nieuws. Dus als Go Ahead Eagles-fans op de terugweg van een uitwedstrijd over de schreef gaan, en daarmee de club en een grote groep andere supporters benadelen, dan melden we dat ook.

Als club nemen we derhalve onze verantwoordelijkheid, ook publiekelijk. Wat straal je als club uit als je het doodzwijgt? Dit soort zaken met de mantel der liefde bedekt? Dat is iets wat wij weigeren te doen. ‘Ja, maar door het te communiceren stel je de Go Ahead Eagles-fans in een kwaad daglicht en hebben we alleen nog maar combi’s’, horen we als club dan. Ik vind dat onzin en draai dat graag om. Er wordt door de club samen met verschillende supportersgeledingen hard gewerkt aan zo goed mogelijke vervoersregelingen. Gelukkig hebben we de laatste paar seizoenen op dit gebied de beloning gezien voor het goede gedrag van onze meereizende supporters, normalisatie is immers iets wat we met elkaar nastreven.
In geval er zich incidenten voordoen weten de lokale autoriteiten van de ontvangende clubs hiervan. Alle incidenten worden namelijk in een centraal, landelijk systeem geregistreerd. Eventuele minder vrije vervoersregelingen zijn dan ook niet het gevolg van communicatie vanuit de club, die zijn het gevolg van het gedrag van een (veelal klein) aantal personen dat zich misdraagt.

In dat kader wil ik niet onbenoemd laten dat het mij persoonlijk echt heeft geraakt dat er afgelopen vrijdag na afloop van de wedstrijd zware vernielingen zijn aangebracht in één van de twee pendelbussen tussen het stadion van FC Emmen en het station. Bussen, die wij nota bene als club op eigen kosten hadden geregeld om het vervoer van de per trein reizende supporters mogelijk te maken. Dat de geboden service door een klein groepje op een dergelijke wijze wordt ‘beloond’, ik vind het schandalig. Laat helder zijn: dit staat volledig los van het incident in Zwolle dus niemand kan zich daar achter gaan lopen verschuilen. Dit is doelbewust schade toebrengen – en de club met een kostenpost opzadelen. Er is niets maar dan ook niets dat dergelijk wangedrag rechtvaardigt.

Jullie roepen nu wel allemaal dingen over de supporters, maar hoe zit het dan met de resultaten? Die vallen vooralsnog zwaar tegen maar daar horen we jou als voorzitter niet over.
Nee hoor, niets is minder waar dan dat laatste. We hadden ons natuurlijk allemaal een compleet andere start van de competitie voorgesteld. Dat geldt niet alleen voor de supporters en sponsoren maar tevens voor alle geledingen binnen de club, met de technische staf en de spelers zelf voorop. Iedereen is er van doordrongen dat 4 punten uit 6 wedstrijden erg onder de maat is en er wordt met elkaar keihard gewerkt om snel de opwaartse lijn te vinden. Wat dat betreft ben ik ervan overtuigd dat één overwinning wonderen kan verrichten.

Via social media krijg ik echter met enige regelmaat kritiek op het feit dat ik me niet openlijk uitlaat over het vertoonde veldspel en de resultaten of, sterker nog, op het feit dat de club niet ingrijpt in de staf.

Laat ik vooropstellen dat ik de teleurstelling en frustratie heel goed begrijp, die voelen we immers allemaal. Als iets niet goed is dan draai ik daar niet om heen – en dat doet binnen de club overigens niemand. Ik wil met iedereen persoonlijk in gesprek maar ik ga geen openbare discussie via social media voeren. Daarbij zal ik mij ook niet uitlaten over individuele personen, of dat nou spelers, trainers of kantoormedewerkers zijn. Simpelweg omdat dit volstrekt ongepast zou zijn.

Voor wat betreft de roep om ingrijpen het volgende: als club hebben we recent voor een technische koers gekozen waar iedereen binnen de club achter stond en staat, van dagelijks bestuur tot getoetste voetbalkenners en van aandeelhouders tot spelers. Joey Suk en Xandro Schenk spraken dit de afgelopen weken namens de spelersgroep nog expliciet uit in interviews.

Het kan en zal niet zo zijn dat we na een stroef begin van de competitie – we zijn zes wedstrijden onderweg – meteen maar moeten afwijken van de technische koers die voor de komende jaren is uitgestippeld. Daarmee zouden we ons ongenadig hard in de voet schieten als club, en weer terug zijn bij af: technisch gezien een stuurloos schip. Je ziet vaker bij clubs dat een grootscheepse technische veranderslag niet meteen het gewenste resultaat heeft. Voorbeelden genoeg in binnen- en buitenland.

Het technisch beleid is vormgegeven en wordt uitgevoerd door een zestal personen: vier leden van de technische staf, onze technisch manager Dennis Bekking en technisch bestuurslid Adrie Steenbergen. Zij dienen de tijd te krijgen om samen met de spelersgroep het tij te keren. Door keihard te werken, door open en kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn, door continu met zijn allen te evalueren en te verbeteren.

Dat vertrouwen hebben zij nodig en als clubvoorzitter spreek ik dat, mede namens mijn medebestuursleden en de aandeelhouders, dan ook met volle overtuiging uit. Ik hoop dat we met elkaar in een positieve dialoog blijven en vertrouw erop dat het team komende vrijdag weer op jullie volle steun kan rekenen.

Bedankt voor het lezen van deze blog.

Groet,
Edwin Lugt