Supporters Liaison Officer (SLO)

De licentie-eisen van de KNVB schrijven voor dat elke betaaldvoetbalorganisatie een Supporters Liaison Officer (SLO) in dienst heeft. Voor sommige clubs is dat nieuw, voor Go Ahead Eagles niet. Wij hebben al meer dan 35 jaar een supporterscoördinator die vergelijkbaar werk doet. Maar wel op z’n Demtah’s natuurlijk.

Onafhankelijke rol, sociaal-preventieve insteek

De supporterscoördinator (vanaf 2019 dus SLO) van Go Ahead Eagles werkt sociaal en preventief met supporters. Hij wordt betaald door de gemeente, maar heeft een onafhankelijke rol. De SLO richt zich op twee doelen:

  • Bijdragen aan een positieve voetbalbeleving
  • Supporters hierin een rol laten vervullen

Als je dat in een paar zinnen opschrijft, klinkt het best gemakkelijk. De praktijk is anders.

De Eagles-voetbalbeleving is giga, soms net iets té

Voetbal leeft enorm in de stad Deventer en de regio. Heel veel mensen voelen een warme band met de club. Dat is geweldig, vooral als het goed gaat, maar het heeft ook een keerzijde. Emoties rondom een voetbalwedstrijd kunnen hoog oplopen. Het overgrote deel van de supporters gaat hier goed mee om; een kleine groep gaat soms over de schreef.

Helaas krijgt juist die groep veel aandacht in de media. Dat schaadt het imago van het voetbal, van de club en van voetbalsupporters in het algemeen. Daarnaast kan agressief gedrag ten koste gaan van het gevoel van veiligheid. We willen dat iedereen die een wedstrijd bezoekt, daar volledig van kan genieten, zonder opzij te hoeven kijken.

Jan Willem Klink

De SLO werkt in de luwte met supporters

De SLO is er voor alle supporters, maar richt zich speciaal op de groepen die meer ondersteuning nodig hebben om hun betrokkenheid en enthousiasme op een positieve manier te uiten. Dat vraagt om veel ervaring en een speciale aanpak die in de loop der jaren is ontwikkeld.

De SLO werkt niet op de voorgrond, maar in de luwte. Hij is overal aanwezig waar supporters zijn. Niet alleen in of om het stadion, ook in de binnenstad en op andere plekken. Hij maakt contact met ze, toont interesse, wil weten wat hun vragen en behoeften zijn en of hij daar iets in kan betekenen. Zo leert de SLO de supporters kennen en omgekeerd weten supporters wie de SLO is.

Waar wenselijk helpt de SLO supporters in hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld met problemen rond inkomen, werk, verslaving, schulden) en stimuleert hij ze tot (positief) meedoen in de breedste zin van het woord. Dat gebeurt soms individueel, maar meestal groepsgewijs, want dat werkt het best.

Stimuleren tot positief meedoen

De belangrijkste taak van de SLO is negatieve patronen doorbreken en supporters stimuleren om positief mee te doen. Bijvoorbeeld in het sfeerteam. Waar mogelijk treedt de SLO op als ‘vertaler’ of ‘bemiddelaar’ bij (dreiging van) incidenten of onvrede. En probeert hij supporters in contact te brengen met de club, bijvoorbeeld als ze zich niet serieus genomen voelen of een goed idee hebben voor een sfeeractie.

Rondom uit- en thuiswedstrijden is de SLO uiteraard ook zeer actief. Vooraf heeft hij contact met de club, politie en gemeente en natuurlijk met de supporters. Hoe beter je je voorbereidt en weet wat er leeft, hoe sneller je kunt handelen. Niet alles is te voorkomen; ook tijdens de wedstrijd kan opeens de vlam in de pan slaan en is het de kunst om te improviseren of – als dat geen zin heeft – veiligheidspersoneel of politie hun werk te laten doen.

Contact met alle partijen

Zowel vooraf als na afloop van wedstrijddagen evalueert de SLO met partijen om te bespreken hoe het is verlopen en wat je de volgende keer beter kunt doen. Ook daarbuiten is hij voortdurend in gesprek met alle verschillende partijen die een rol spelen rondom de voetbalclub Go Ahead Eagles. De BVO zelf, sponsoren, gemeente, politie, Openbaar Ministerie, welzijnswerk, jongerenwerk, (hulp)instanties en bovenal de supporters.

Iedereen heeft een ander idee over hoe je wangedrag en vandalisme moet aanpakken. De SLO weet uit ervaring dat straffen of uitsluiten zelden iets positiefs oplevert. Hij streeft ernaar om supporters een nieuwe kans te geven, zoveel mogelijk bij de club te houden en hun energie op een positieve manier in te zetten.

Uiteindelijke doel: er samen een feest van maken

Wat wil de SLO nou eindelijk bereiken? Dat je het samen en nadrukkelijk mét de supporters zó organiseert dat het aantal incidenten minimaal is en dat voetbal voor iedereen een feest is. Dat doe je het best met een positief, servicegericht supportersbeleid. Zoom in op wat er goed gaat en gebruik repressie niet als regel, maar als uitzondering, als niets anders meer werkt.

In alles is de SLO erop gericht om samen met iedereen die Go Ahead Eagles een warm hart toedraagt, waar te maken waar de club voor staat. Een club waar voetbal feest is. Een club van iedereen. Waar alle supporters zich welkom en gehoord voelen. Waar niemand zich beter voelt dan de ander. Waar je een tweede kans krijgt. Waar je met elkaar praat in plaats van over elkaar en waar je eerlijk en duidelijk tegen elkaar bent. Een club waar je samen met de vertegenwoordigers op het veld successen boekt en viert. En waar je er ook voor elkaar bent als het wat tegenzit.

Komoptan!

Contact