Go Ahead Eagles heeft, naar aanleiding van de verschillende aanbevelingen van de
gedragscommissie onder leiding van Hans Röben, Leon Rouw aangesteld binnen het
veiligheidsteam. Zijn taak is om de processen en aansturing van de
veiligheidsorganisatie verder te professionaliseren.

Leon heeft, in het kader van zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde, in 2012
stage gelopen bij Go Ahead. Onlangs schreef hij er nog zijn afstudeerscriptie. De
afgelopen twee jaar heeft hij als vrijwilliger meegelopen bij de club. In de
jaren voor zijn stage had hij een seizoenkaart voor vak 7.

Hij is vanzelfsprekend blij met zijn aanstelling en hij heeft veel vertrouwen in de
uitdaging. Rouw: ‘Op een open en transparante wijze communiceren met de
achterban staat bij mij hoog in het vaandel’. Dat is ook zeker belangrijk,
gezien het feit dat de club sinds de promotie nooit stilstaat. Iedereen wil het
fijne er van weten en men wil graag met Go Ahead Eagles geassocieerd worden.

Met de aanstelling van Leon Rouw is, zoals gezegd, aansluiting gezocht bij de
verschillende aanbevelingen van de gedragscommissie en zijn er verschillende
punten reeds ingevuld. Zo zal Leon de vaste contactpersoon zijn waar supporters
terecht kunnen wanneer zij vragen hebben over veiligheid.

Daarnaast zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

* Enkele supporters zijn bezig met het moderniseren van het Huishoudelijk Reglement. Zij zijn in de
afrondende fase en koppelen dit terug aan zowel de VOGA als de supportersraad.

* De veiligheidsregels en de huisregels krijgen een meer prominente rol in de publieke ruimte en op de
website van de club wanneer het huishoudelijk reglement aangepast is. Dit geldt ook voor procedures, brieven en richtlijnen voor de termijn van een
stadionverbod. Ook zal er informatie op de website worden geplaatst met betrekking tot de gang van zaken bij een landelijk stadionverbod, wat via de
KNVB loopt.

* Tijdens vergaderingen met de supportersraad is het veiligheidsbeleid een vast agendapunt geworden.
Daarnaast zullen alle deelnemers van de VOGA tenminste twee maal per seizoen
aanschuiven bij de supportersraad om veiligheidsissues met elkaar te bespreken.
Tevens is er altijd een afvaardiging van de VOGA aanwezig bij de vergadering
van de supportersraad om eventuele punten in te laten brengen bij de VOGA.

* Ook de redactie van de brieven is aangepast. Er is nu sprake van twee soorten brieven: wanneer er
sprake is van geweld, vernieling of ernstige bedreiging krijgt de betrokken
supporter direct een voorlopig stadionverbod. Wel is er in alle gevallen sprake
van een mogelijkheid tot wederhoor. In andere gevallen wordt de supporter
uitgenodigd voor een gesprek. Na het gesprek volgt mogelijk een officiële
waarschuwing. Om in voetbaltermen te blijven spreken: een gele kaart. Na twee
officiële waarschuwingen volgt een (lokaal) stadionverbod. Immers; twee keer
geel is rood. Waar voorheen enkel per brief kon worden
gereageerd op een voorlopig stadionverbod, is vanaf heden ook een emailadres
actief. Het uitnodigen voor een gesprek of het opleggen van een voorlopig
stadionverbod zal nog altijd per brief gebeuren, maar verder contact kan
tegenwoordig dus ook per mail.

* Tot slot wordt de stadionverbodencommissie tegenwoordig voorgezeten door een onafhankelijke
voorzitter vanuit de gemeente Deventer. Leon neemt eveneens zitting in de
stadionverbodencommissie.

De komende periode zullen de aanbevelingen van de Gedragscommissie in overleg met
de supportersraad waar nodig verder worden uitgewerkt en aangepast. Vanuit Go
Ahead Eagles zal Leon hierbij worden ondersteund door Robert Aalders en Martijn
Hegeman. Met de aanstelling van Leon is er een scheiding van taken en
verantwoordelijkheden gecreëerd welke de komende maanden een definitief
karakter zal krijgen.