Go Ahead Eagles heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de contacten met de pers. De media-afdeling van de club streeft als eerste aanspreekpunt voor de pers naar korte lijnen en goede bereikbaarheid.

Bij de media-afdeling kunt u terecht voor accreditatie- en interviewverzoeken. Deze worden dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Interviewverzoeken voor spelers en technische staf en overige medewerkers:

Alle interviewverzoeken lopen via de afdeling perszaken van Go Ahead Eagles. U kunt contact opnemen met Wouter Rutgers (w.rutgers@ga-eagles.nl /  06 – 51 22 80 60). Interviews dienen ruim vóór publicatie ter correctie en goedkeuring (tekst en koppen) te worden voorgelegd aan de afdeling perszaken.

Persdagen

Op de laatste werkdag voor een wedstrijd biedt Go Ahead Eagles na de training de mogelijkheid te spreken met staf en spelers over de komende wedstrijd. Uitgebreide interviews worden niet gegeven op deze dag. De trainer is omstreeks 13:00 uur beschikbaar voor het perspraatje met de aanwezige mediavertegenwoordigers.

Persaccreditaties

Om accreditatie aan te vragen voor een thuisduel van Go Ahead Eagles, kunt u een mail sturen naar pers@ga-eagles.nl.

De accreditatie dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd te worden aangevraagd via het e-mailadres pers@ga-eagles.nl, waarna u per mail antwoord krijgt over het al dan niet toewijzen van de accreditatie.

Parkeren

Daar het stadion van Go Ahead Eagles ligt ingeklemd in een woonwijk, beschikt de club over een beperkte parkeervoorziening voor het stadion. Mocht u een beroep willen doen op een parkeerplek op onze P1, geef dit dan aan in uw accreditatiemail. Hierop verdeelt de persafdeling van Go Ahead Eagles de parkeerplekken.

De overige mediavertegenwoordigers kunnen parkeren op het terrein van Saxion/ROC Aventus aan de Berkelweg in Deventer. Dat is plusminus 500 meter lopen vanaf het stadion. Go Ahead Eagles behoudt zich verder het recht voor toegang te weigeren op basis van de huisregels. Indien uw accreditatie goedgekeurd wordt, zal u per mail een bevestiging ontvangen. Met de bevestiging en/of uw NSP-kaart kunt u op wedstrijddagen vanaf twee uur voorafgaand aan de wedstrijd uw perskaart afhalen bij de persdesk in gebouw Larenstein. Dit is een gebouw aan de voorzijde van de hoofdingang van het stadion (dus niet in het stadion zelf). Op de eerste etage is de persdesk en persruimte.

Journalisten en fotografen dienen de aanwijzingen van de stewards op te volgen. Fotografen dienen voor het betreden van het veld een hesje af te halen in de persruimte. Zonder hesje wordt geen toegang verleend tot het veld. In het rood zijn de fotografenzones in De Adelaarshorst aangegeven:

Perstribunekaart

Alleen de dagperskaart geeft toegang tot de (pers-)tribune en de persruimte. Kaarten voor de mixed-zone worden uitsluitend op de wedstrijddag verstrekt.

Interviewposities rechtenhouders radio en tv

Na afloop van de wedstrijd zijn de spelers van Go Ahead Eagles en van de tegenstander op aanvraag beschikbaar voor interviews met vertegenwoordigers van de rechtenhouders van radio en TV, radio- en schrijvende pers. De TV- interviews worden uitsluitend voor de backdrop boarding gehouden. Go Ahead Eagles behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een speler niet beschikbaar te stellen voor de pers.