Registreren voor uitwedstrijden

Supporters die willen deelnemen aan auto- of busregelingen naar uitwedstrijden van Go Ahead Eagles, dienen een geldige seizoenkaart of clubcard te hebben. Hiermee kun je een kaart bestellen voor een uitduel.

Een seizoenkaart heeft automatisch uitkaartregistratie. Voor een clubcard kan je uitkaartregistratie per e-mail aanvragen via uitwedstrijden@ga-eagles.nl. Voor deze uitkaartregistratie is een duidelijke foto van je gezicht nodig (pasfoto, selfie). Deze dient samen met de aanvraag voor de uitkaartregistratie per mail meegestuurd te worden.

Aanvragen voor een clubcard met uitkaartregistratie worden niet in behandeling genomen tijdens de verkoopperiode van een uitwedstrijd. Kaarten voor uitwedstrijden zijn persoonsgebonden en dienen op naam te staan van degene die meegaat. Bij de instapprocedure wordt hier aan de hand van het ticket en ID-kaart op gecontroleerd.

Om alles goed te laten verlopen en iedereen een veilige reis en wedstrijd te laten ervaren, dienen er enkele gedragsregels te worden nageleefd, die in onderstaand document staan omschreven.